Descriere proiect

„yes4IES”, ID 127158

Perioada derulare proiect: 09.09.2019 – 08.09.2022

Valoare subventie : 100.000 Euro

Etapa I – Sprijin pentru infiintarea de noi intreprinderi sociale:

FORMARE ANTREPENORIALA – 09.09.2019 – 08.09.2020 (12 luni):

1. Informarea publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului (8 luni)

 • Conceptia , dezvoltarea si derularea continua pe durata proiectului , a unei campanii de reclama pe retelele de socializare pentru atragerea si mentinerea interesului in grupul tinta (aprox 35 luni)
 • Organizarea de conferinte in 3 orase din Regiunea Nord-Est prin invitarea unui/unor antreprenor/i roman(i) de success (durata maxima 6 luni)
 • Publicitate on line pe diferite site-uri (6 luni)
 • Publicitate off line (6 luni)

2. Selectarea grupului tinta care va participa la actiunile de sprijin organízate (7 luni) – pana pe 08.05.2020 cel tarziu

 • 110 persoane in vederea participarii la cursurile de formare antreprenoriala specifica

3. Derularea unui program de formare antreprenoriala specifica economiei sociale (7 luni) – pana pe 08.07.2020 cel tarziu

 • 100 certificate absolvire ( 91%) din totalul participantilor de 110 la cursurile de formare specifice economiei sociale “Antreprenor in economia sociala”
 • minim 25 planuri de afaceri elaborate individual sau in echipa de participanti in cadrul cursurilor de formare pentru ocupatiile specifice economiei sociale

4. Alte activitati de sprijin oferite in vederea infiintarii de intreprinderi sociale (5 luni)

 • 1 curs de specializare “ Manager de intreprindere sociala “ , pentru 20 persoane din grupul tinta , care au finalizat cursul de “ Antreprenor in economia sociala “
 • 18 certificate absolvire ( 91%) din totalul participantilor de 20 la cursurile de specializare “ Manager de intreprindere sociala “

5. Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi infiintate in cadrul proiectului (3 luni)

 • 22 planuri de afaceri care vor beneficia de ajutor de minimis si 3 planuri de afaceri- de rezerva

  Etapa II – Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea functionarii intreprinderilor sociale:

IMPLEMENTAREA PLANURILOR DE AFACERI – 09.09.2020 – 08.09.2022 (24 luni): II.1. Furnizarea, de catre administratorul schemei pentru entitatile sociale, a serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri (6 luni)

 • 22 rapoarte de consiliere antreprenoriala;
 • 1 eveniment la care va fi invitat un antreprenor de succes

II.2. Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului (6 luni)

 • 22 intreprinderi de economie sociala infiintate in mediul urban sau mediul rural in regiunea Nord-Est;
 • 110 persoane angajate.

II.3 Decontarea de catre administratorul schemei pentru entitatile economiei sociale a sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului (24 luni). Ajutorul de minimis in valoare de 100.000 EURO

 • transa initiala 40 %
 • transa intermediara 40 %
 • transa finala 20 %

II.4 Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate (21 luni)

 • Dupa infiintare, intreprinderile nou create trebuie sa-si continue activitatea, pe durata implementarii proiectului, pentru o perioada de minimum 18 luni de la data obtinerii atestatului de intreprindere sociala, la care se adauga o perioada minima obligatorie de 6 luni de sustenabilitate ulterior finalizarii implementarii proiectului.
 • Toate platile aferente infiintarii si functionarii intreprinderilor nou create trebuie efectuate in cadrul celor 18 luni de functionare obligatorie pe durata implementarii proiectului. In perioada ulterioara celor 18 luni de functionare obligatorie pe durata implementarii proiectului, respectiv pe durata celor 6 luni de sustenabilitate obligatorie dupa finalizarea implementarii proiectului, beneficiarul ajutorului de minimis va asigura continuarea functionarii intreprinderii si va mentine ocuparea locurilor de munca create.
 • Persoanele fizice nu pot avea calitatea de asociat, administrator, reprezentant legal sau angajat in cadrul a mai mult de o intreprindere infiintata in cadrul acestui program.
 • In cazul in care intreprinderea se infiinteaza ca societate reglementata de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si are mai mult de un asociat, persoana al carei plan de afaceri a fost selectat in vederea finantarii va trebui sa aiba calitatea de asociat majoritar.

Etapa III – Dezvoltarea domeniului economiei sociale:

MONITORIZAREA AFACERILOR CREATE – 09.02.2022 – 08,09.2022 (7 luni)

 • 1 raport de analiza a economiei sociale in regiunea Nord-Est ;
 • 1 ghid de bune practici in domeniul antreprenoriatului social ;
 • 2 parteneriate cu actori relevanti pe piata fortei de munca din Regiunea Nord-Est / servicii de asistenta sociala / servicii de ocupare / invatamant / administratie publica locala – primarii , consilii judetene.

!Important!

Intreprinderile de economie sociala, inclusiv cele de insertie, pot fi infiintate din punct de vedere legal, dupa cum urmeaza:

 1. societatile cooperative de gradul I;
 2. cooperativele de credit;
 3. asociatiile si fundatiile;
 4. casele de ajutor reciproc ale salariatilor;
 5. casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
 6. societatile agricole;
 7. orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de infiintare si functionare demonstreaza faptul ca activitatea desfasurata are scop social,respecta principiile prevazute la art. 4 din lege,precum si criteriile prevazute la art. 8 alin. (4) din lege;
 8. federatiile si uniunile persoanelor juridice prevazute mai sus

Statutul de intreprindere sociala se recunoaste prin dobandirea unui atestat de intreprindere sociala, in conformitate cu Legea 219/2015 privind economia sociala – in termen de maximum 4 luni de la semnarea contractului de subventie.

Intreprinderile nou infiintate vor trebui sa aiba sediul social si, dupa caz, punctul/punctele de lucru in mediul urban sau in mediul rural, in regiunea Nord-Est.

Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, cel târziu la 3 luni de la semnarea contractului de subventie, cel putin 2 persoane, corespunzator cuantumului ajutorului de minimis primit.

Persoanele angajate in cadrul intreprinderilor nou infiintate vor avea, in mod obligatoriu, domiciliul sau resedinta in regiunea/regiunile de dezvoltare in care se implementeaza proiectul, in mediul urban sau rural.

!Planuri de afaceri!

Se vor selecta 22 planuri de afaceri care vor beneficia de ajutor de minimis si 3 planuri de afaceri – de rezerva.